Noderīga informācija

Lai labāk sagatavotos konkursam piedāvājam dažas noderīgas interneta adreses ar preses relīzēm, mājas lapām un dokumentiem par konkursa tēmām:

Latvijas drošības politika (LR Ārlietu ministrija):

Saite uz visu NATO dalībvalstu svarīgāko aizsardzības institūciju mājaslapām: