svētdiena, 2011. gada 3. jūlijs

Gandarījums un prieks...

par visu paveikto un notikušo. Pēdējās dienas bijušas saspringtas un ar dažādām emocijām. Paziņojums par uzvaru konkursā kādam bijusi labākā šīs vasaras ziņa, un tas iedvesmo neapstāties pie sasniegtā, bet gan turpināt iesākto. 

Lielu pateicību izsakām Arvilam Zeltiņam, Uldim Umulim un Aizsardzības Ministrijai par atbalstu un palīdzību konkursā. 

LATO komisija atzina, ka saņemtās esejas ir bijušas interesantas, ar savu īpašo redzējumu par dažādiem pasaules līmeņa nozīmīgiem jautājumiem. Lūk, citāts no labākās esejas:
"Pasaule allaž bijusi mainīga un nemierīga, taču NATO pamatmisija paliek tā pati - nodrošināt Alianses pastāvēšanu kā unikālai kopienai, ko vieno brīvība, drošība, miers un kopīgas vērtības. NATO ir ne vien veiksmīga, bet arī vienīgā militārā organizācija, kas aptver tik plašu dalībvalstu skaitu un teritoriju, tādēļ tās loma starptautiskajā drošības sistēmā ir būtiska gan 2011.gadā, gan arī turpmāk nākotnē."
Tieši šādu atziņu dēļ ir svarīgi runāt drošību pasaulē, ļaut analizēt, domāt un interesēties par jautājumiem, kas ikdienā šķiet, ka mūs neskar, bet jāpatur prātā, ka arī Latvijai ir jābūt gatavai uz visu jau šodien. Ministru Kabinets ir apstiprinājis Latvijas Konverģences programmu līdz 2014.gadam saskaņā ar kuru aizsardzībai 2014.gadā tiks atvēlēti tikai 0,7% no IKP, kas ir viszemākais vienai jomai atvēlētais finansējums kopā ar vides aizsardzību. Konkurss pierādīja, ka augošā paaudze ir citādākās domās par notiekošo -par drošību, valsts nākotni un sargājošajām institūcijām. 

Jau 20. augustā 3 uzvarētāji - Alise Āboltiņa, Gatis Gereišs un Alise Jātniece dosies uz Prāgu, lai turpinātu runāt par jautājumiem, kas ietekmē mūsu nākotni. Un mums izdosies!


Katrīna

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana